BV naar eenmanszaak

Mareel Belastingadviseurs adviseert regelmatig ondernemers die mogelijk weer willen gaan ondernemen vanuit een eenmanszaak (of vennootschap onder firma). Met name bij niet al te hoge resultaten kan de totale belastingdruk in de BV structuur ten opzichte van de voordelen gewoon te hoog zijn. Dit is over het algemeen de reden om hiervoor een advies uit te werken.

Advies
Een advies waarin op alle relevante aspecten wordt ingegaan zit qua kosten meestal op ongeveer € 750 exclusief BTW.

Hieronder geef ik een indicatie van wat wij in een dergelijk advies opnemen.

Het advies start met een beschrijving van de relevante feiten in uw situatie. Vervolgens gaan wij in op zaken als de tariefsmatige verschillen tussen het ondernemen vanuit de eenmanszaak (of vennootschap onder firma) en een
BV structuur. Wij gaan in op welke nieuwe ondernemingsstructuur wenselijk en haalbaar is.

In bepaalde gevallen willen wij in dit kader ook nog wel eens het aangaan van een vennootschap onder firma tussen uw BV structuur en u als ondernemer in privé adviseren. Een andere variant waar af en toe voor wordt gekozen is de geruisloze terugkeer van uw BV structuur naar bijvoorbeeld een eenmanszaak. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn indien er nog te verrekenen verliezen in de BV structuur zitten. In weer andere gevallen kan de BV structuur meer beter worden ontbonden, en neemt een eenmanszaak of vennootschap onder firma de activiteiten over (activa-passiva transactie).

Aangezien er dus soms meerdere opties zijn om uit te kiezen, kan het alleen hierom al nuttig zijn om een en ander wel deugdelijk in een advies uit te werken.

Daarnaast gaan wij in op overige fiscale aandachtspunten. Wij sluiten het advies af met een conclusie en zo nodig
met een stappenplan voor de uitvoering van het advies.

Uitvoering advies
De kosten van de uitvoering van een eventueel advies in dit kader kunnen erg verschillen. Een en ander is van een aantal variabelen afhankelijk. U kunt hiervoor altijd een prijsopgave ontvangen, en vaak ontstaat dit als sluitstuk van het advies.

Tot slot
Wij werken vrijwel altijd met vaste prijsafspraken voor onze adviezen en de uitvoering hiervan. Op basis van uw laatste jaarrekening en belastingaangifte overleggen wij graag kosteloos over uw situatie. Er wordt nooit iets gefactureerd voordat wij hierover eerst iets overeengekomen zijn.