Cursussen

Mareel Belastingadviseurs verzorgt reeds sinds 2013 fiscale cursussen voor met name
beschermingsbewindvoerders. Voorheen werden deze cursussen onder de naam Bewindvoerdersplaza aangeboden.

Wij wensen alleen fysieke cursussen te organiseren. Vanwege het Corona virus achtten wij het echter momenteel nog niet veilig genoeg om fysieke cursussen te organiseren. Wij hebben dan ook het verzorgen van onze cursussen opgeschort totdat een en ander weer veilig fysiek kan worden georganiseerd.