Aangiften

Mareel Belastingadviseurs (verder: Mareel) verzorgt diverse belastingaangiften en (fiscale) adviezen voor enkele MKB ondernemers.

Een en ander kan in samenwerking met het huidige kantoor dat uw administratie en/ of jaarrekening realiseert plaatsvinden. Mareel realiseert deze werkzaamheden nadrukkelijk niet.

Mareel bespreekt jaarlijks de aangiften met u. Gedurende het jaar zijn wij beschikbaar voor fiscale vragen die kunnen ontstaan. Indien wij mogelijke fiscale aandachtspunten zien dan proberen wij u hier actief over te benaderen.

Mareel werkt (bijna) altijd op basis van vaste prijsafspraken.