BV structuur oprichten

Mareel Belastingadviseurs begeleidt regelmatig de inbreng van een eenmanszaak of vennootschap onder firma in een BV structuur.

Dit doen wij zowel rechtstreeks voor ondernemers in samenwerking met het eigen accountants- of administratiekantoor, dan wel in opdracht van een accountants- of administratiekantoor.

De redenen om hiertoe over te gaan zijn gelegen in zaken als:

  • het beperken van uw risico’s in privé als ondernemer;
  • het behalen van een tariefsmatig voordeel ten opzichte van het nog langer vanuit privé ondernemen;
  • het vasthouden van meer liquiditeit in de onderneming om te kunnen investeren;
  • de BV structuur heeft een betere uitstraling.

Voorgaande bestaat uit een adviesfase en de uitvoering van het advies. Het is in de meeste gevallen mogelijk om de adviesfase voor € 750 exclusief BTW te realiseren. De uitvoering van het advies beloopt qua kosten meestal tussen de € 1.500 en € 1.750 exclusief BTW. De prijsopgave kan iets hoger uitvallen indien er meerdere ondernemers bij de onderneming betrokken zijn. Voorgaande prijsindicatie betreft een uitgebreide begeleiding van het gehele traject. Hieronder werken wij op hoofdlijnen uit welke werkzaamheden zijn inbegrepen in een prijsopgave.

Advies
Wij starten een traject meestal met een advies. Allereerst worden alle relevante feiten in uw situatie goed samengevat.

Hierin wordt uitgewerkt wat de tariefsmatige- en/ of juridische verschillen zijn tussen het ondernemen in een eenmanszaak of vennootschap onder firma en een BV structuur. Wij gaan in op welke ondernemingsstructuur wij adviseren.

Wij gaan ook in op zaken als de bepaling van het loon uit de BV structuur, de eventuele verwerking van auto’s, het wel of niet vormen van fiscale eenheden voor de vennootschapsbelasting en/ of omzetbelasting en eventuele overige fiscale aandachtspunten.

Wij eindigen met een advies over het wel of niet gaan ondernemen vanuit een BV structuur.

Een stappenplan van alle te doorlopen stappen met betrekking tot de herstructurering maakt ook nog onderdeel uit van het advies.

Een compleet uitgewerkt advies beslaat veelal zo’n 5 tot 7 pagina’s.

Uitvoering advies
Indien na de bespreking van bovengenoemd advies wordt overgegaan tot de uitvoering hiervan, dan realiseren wij dit uiteraard ook graag voor u.

Wij verzorgen tijdens de uitvoering eigenlijk altijd:

  • alle communicatie met de notaris (inclusief het opstellen van inbrengbeschrijvingen, opvragen van een offerte);
  • het opstellen van alle relevante overeenkomsten, die fiscaal en juridisch gezien nodig zijn om de gewenste effecten te bereiken van de overgang naar een BV structuur (meestal 5 tot 7 overeenkomsten per ondernemer die zijn onderneming inbrengt in een BV structuur).
  • het realiseren van de nodige aanvragen en/ of verzoeken richting de Belastingdienst om de herstructurering goed af te ronden.

Tot slot
De hiervoor genoemde prijzen zijn indicaties. Voor dat wij de werkzaamheden starten ontvangt u altijd eerst een definitieve prijsopgave van ons. Wij kunnen in ieder geval altijd wel een definitieve prijsopgave afgeven op basis van uw laatste jaarrekening en belastingaangifte.

Er wordt niets aan u gefactureerd voordat wij een prijsafspraak hebben gerealiseerd.
Een eerste gesprek is altijd kosteloos.