Omgaan met belasting- en toeslagschulden voor bewindvoerders (alleen incompany)

99,999.00 exclusief btw

15 op voorraad

Beschrijving

Omschrijving
Dit programma gaat in op het omgaan met belasting- en toeslagschulden.

Het eerste gedeelte van de cursus gaat over het oplossen van met name
belastingschulden.
Het tweede gedeelte van de cursus gaat over het in bedwang houden van
de effecten van belasting- en toeslagschulden op het inkomen.

Het programma loopt van 9.30 uur tot 16.30 uur. Er is een lunch
in het programma inbegrepen.

Deze cursus wordt momenteel alleen incompany aangeboden.
Neem hiervoor contact met ons op.

Programma

Deel 1 :
Oplossen van belastingschulden

 • Casus;
 • Rolverdeling belastingdienst;
 • WSNP;
 • Bezwaar;
 • Ambtshalve vermindering;
 • Beroep;
 • Boetes;
 • Dwangsomregeling;
 • Navorderingsaanslag;
 • Omzetbelasting (kort);
 • Oorzaken belasting- en toeslagschulden;

Deel 2:
Invordering (belastingen en toeslagen)

 • Verrekening ex art 24;
 • Open systeem;
 • Bankvordering;
 • Uitstel van betaling, kwijtschelding;
 • Verjaring;
 • Betalingsregeling;
 • Invorderingsrente;
 • Aansprakelijkheid derden.
 • Toetsingsinkomen;
 • Betaling en terugvordering van toeslagen;
 • Herziening van toeslagen;
 • Uitstel en dwanginvordering toeslagen
 • Beslagvrije voet;
 • Aansprakelijkheid partner en derden;
 • Wanneer wordt een boete belopen;
 • Bijzonder inkomen en bijzonder vermogen;
 • Hardheidsclausule;
 • Verrekening toeslagen;
 • Informatieverplichtingen.

Docenten en PE punten
Deze cursus wordt gegeven door Remco Ruinemans RB en Jacques Raaijmakers RB.

Hier onder geven wij de actuele stand van zaken met betrekking tot de toekenning van PE punten aan deze cursus weer.

Er zijn 6 gecertificeerde PE punten/ scholingsuren toegekend voor leden van NBPB.

Er zijn 6 PE punten toegekend voor leden van BPBI.

Er zijn 6 inhoudelijke studiepunten toegekend door Bureau WSNP.

Deze cursus is geaccrediteerd voor leden van VeWeVe.